Szymański ks., J. (2022) „Sprawozdanie ks. dr. Henryka Hilchena z pracy wśród robotników polskich we Francji w czasie tygodni letnich 1924 roku”, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 118, s. 457–480. doi: 10.31743/abmk.12295.