Wiśniewski ks., P. (2021) „Rękopiśmienny Psałterz proweniencji oliwetańskiej w Polsce”, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 115, s. 511–524. doi: 10.31743/abmk.12349.