Kardyś, P. (2020) „[Recenzja]: Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624-2024, t. 1, Początki fundacji, insygnia, fundator, pod red. Jerzego Michty, Kielce 2016, ss. 411, il. 124”, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 109, s. 427–431. doi: 10.31743/abmk.2018.109.22.