[1]
J. Kaliszuk, „Rękopisy średniowieczne kolegiaty wiślickiej w świetle inwentarzy”, ABMK, t. 87, s. 83–106, cze. 2007.