[1]
J. Szymański ks., „Sprawozdanie ks. dr. Henryka Hilchena z pracy wśród robotników polskich we Francji w czasie tygodni letnich 1924 roku”, ABMK, t. 118, s. 457–480, cze. 2022.