[1]
P. Wiśniewski ks., „Rękopiśmienny Psałterz proweniencji oliwetańskiej w Polsce”, ABMK, t. 115, s. 511–524, cze. 2021.