[1]
P. Kardyś, „[Recenzja]: Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624-2024, t. 1, Początki fundacji, insygnia, fundator, pod red. Jerzego Michty, Kielce 2016, ss. 411, il. 124”, ABMK, t. 109, s. 427–431, maj 2020.