Kwaśniewski, A. „Księgozbiór Kapituły Kieleckiej W świetle Inwentarza Z 1598 Roku”. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, t. 99, styczeń 2021, s. 43-92, doi:10.31743/abmk.11929.