Szymański ks., J. „Sprawozdanie Ks. Dr. Henryka Hilchena Z Pracy wśród robotników Polskich We Francji W Czasie Tygodni Letnich 1924 Roku”. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, t. 118, czerwiec 2022, s. 457-80, doi:10.31743/abmk.12295.