Wiśniewski ks., P. „Rękopiśmienny Psałterz Proweniencji oliwetańskiej W Polsce”. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, t. 115, czerwiec 2021, s. 511-24, doi:10.31743/abmk.12349.