Kardyś, P. „[Recenzja]: Dzieje Karczówki W Kielcach W Latach 1624-2024, T. 1, Początki Fundacji, Insygnia, Fundator, Pod Red. Jerzego Michty, Kielce 2016, Ss. 411, Il. 124”. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, t. 109, maj 2020, s. 427-31, doi:10.31743/abmk.2018.109.22.