[1]
Chwiła, D. 2022. Marek Parchem (tł. i oprac.), Targum Neofiti 1. Księga Powtórzonego Prawa: tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska 5; Lublin: Gaudium 2021). The Biblical Annals. 12, 2 (kwi. 2022), 329–332. DOI:https://doi.org/10.31743/biban.13555.