[1]
Kubiś, A. 2018. Dlaczego w relacji Mateusza (21,1-11) Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Część 2: Motywy obecności dwojga zwierząt w tekście Mateusza. The Biblical Annals. 8, 2 (kwi. 2018), 213–258. DOI:https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.04.