[1]
Szlaga, J. 2017. Kronika Szkoły Biblijnej przy Wydziale Teologicznym KUL za rok akademicki 1977/1978. The Biblical Annals. 26, 1 (lip. 2017), 67–72.