[1]
Piwowar, A. 2017. Jezus zmartwychwstał czy został obdarzony zmartwychwstaniem? Interpretacja nowotestamentalnych form strony biernej czasownika ἐγείρω. The Biblical Annals. 7, 2 (kwi. 2017), 251–269.