[1]
Popko, Łukasz 2017. Piotr Jaworski, Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno-teologiczne (Studia Biblica Lublinensia 15; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016). The Biblical Annals. 7, 2 (kwi. 2017), 287–290.