[1]
Nawrot, J. 2021. Aluzje literackie w teologicznej ocenie działań arcykapłana Szymona w 1 Mch 14,5. The Biblical Annals. 11, 1 (sty. 2021), 5–23. DOI:https://doi.org/10.31743/biban.9926.