(1)
Citlak, A. Poza Psychologię głębi – Dyskurs Biblijny W świetle Social-Scientific Criticism. BibAn 2021, 11, 121-139.