(1)
Bąk, T. B. Działalność Sekcji Nauk Biblijnych W Roku Akademickim 2019/2020. BibAn 2021, 11, 153-181.