(1)
Zakonnik, Łukasz. Modele Edytorskie XIX-Wiecznych polskojęzycznych Wydań Nowego Testamentu – próba Identyfikacji. BibAn 2022, 12, 89-133.