(1)
Chwiła, D. Marek Parchem (tł. I oprac.), Targum Neofiti 1. Księga Powtórzonego Prawa: Tekst Aramejski – przekład – Aparat Krytyczny – Przypisy (Biblia Aramejska 5; Lublin: Gaudium 2021). BibAn 2022, 12, 329-332.