(1)
Kubiś, A. Dlaczego W Relacji Mateusza (21,1-11) Jezus wjeżdżał Do Jerozolimy Na dwóch osłach? Część 2: Motywy obecności Dwojga zwierząt W tekście Mateusza. BibAn 2018, 8, 213-258.