(1)
Chrostowski, W. Mariusz Rosik, Kościół a Synagoga (30 – 313 Po Chr.). Na rozdrożu (Wrocław: Wydawnictwo „Chronicon” 2016). BibAn 2017, 7, 399-407.