(1)
Witaszek, G. Prorocy VIII Wieku Przed Chrystusem Wobec Dewiacji Kultowych. BibAn 2017, 42, 27-43.