(1)
Tronina, A. Psalmy Salomona Oraz Ich Echa W Pismach Nowego Testamentu (cz. 2). BibAn 2017, 42, 45-58.