(1)
Rubinkiewicz, R. Królestwo Boże W Literaturze Apokryficznej Starego Testamentu. BibAn 2017, 38, 59-74.