(1)
Czerski, J. Idea świętości Boga W słownictwie Nowego Testamentu. BibAn 2017, 14, 65-80.