(1)
Homerski, J. Ks. Czesław Jakubiec, Księga Hioba. Wstęp - Przekład Z Oryginalu – Komentarz -Ekskursy (Pismo Święte Starego Testamentu VII/1; Poznań 1974). BibAn 2017, 23, 104-106.