(1)
Kowalski, M. Retoryka I Socjo-Retoryka W Lekturze tekstów Nowego Testamentu Cz. 2: Socjo-Retoryka – Projekt Holistycznej Lektury Tekstu. BibAn 2017, 7, 107-147.