(1)
Szlaga, J. Kronika Szkoły Biblijnej Przy Wydziale Teologicznym KUL Za Rok Akademicki 1977/1978. BibAn 2017, 26, 67-72.