(1)
Pietkiewicz, R. Problematyka żydowska W Biblii księdza Jakuba Wujka Z 1599 Roku: Studium źródeł. BibAn 2019, 10, 279-302.