(1)
Piwowar, A. Jezus Zmartwychwstał Czy Został Obdarzony Zmartwychwstaniem? Interpretacja Nowotestamentalnych Form Strony Biernej Czasownika ἐγείρω. BibAn 2017, 7, 251-269.