(1)
Popko, Łukasz. Piotr Jaworski, Tożsamość Proroka W świetle Jr 23,9-40. Studium Egzegetyczno-Teologiczne (Studia Biblica Lublinensia 15; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016). BibAn 2017, 7, 287-290.