(1)
Nawrot, J. Aluzje Literackie W Teologicznej Ocenie działań arcykapłana Szymona W 1 Mch 14,5. BibAn 2021, 11, 5-23.