Bąk, T. B. (2022). Działalność Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w roku akademickim 2020/2021. The Biblical Annals, 12(1), 169–198. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/13414