Chwiła, D. (2022). Marek Parchem (tł. i oprac.), Targum Neofiti 1. Księga Powtórzonego Prawa: tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska 5; Lublin: Gaudium 2021). The Biblical Annals, 12(2), 329–332. https://doi.org/10.31743/biban.13555