Kubiś, A. (2018). Dlaczego w relacji Mateusza (21,1-11) Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Część 2: Motywy obecności dwojga zwierząt w tekście Mateusza. The Biblical Annals, 8(2), 213–258. https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.04