Chrostowski, W. (2017). Mariusz Rosik, Kościół a Synagoga (30 – 313 po Chr.). Na rozdrożu (Wrocław: Wydawnictwo „Chronicon” 2016). The Biblical Annals, 7(3), 399–407. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2140