Witaszek, G. (2017). Prorocy VIII wieku przed Chrystusem wobec dewiacji kultowych. The Biblical Annals, 42(1), 27–43. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2475