Tronina, A. (2017). Psalmy Salomona oraz ich echa w pismach Nowego Testamentu (cz. 2). The Biblical Annals, 42(1), 45–58. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2477