Czerski, J. (2017). Idea świętości Boga w słownictwie Nowego Testamentu. The Biblical Annals, 14(1), 65–80. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2621