Homerski, J. (2017). Ks. Czesław Jakubiec, Księga Hioba. Wstęp - Przekład z oryginalu – Komentarz -Ekskursy (Pismo Święte Starego Testamentu VII/1; Poznań 1974). The Biblical Annals, 23(1), 104–106. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2903