Kowalski, M. (2017). Retoryka i socjo-retoryka w lekturze tekstów Nowego Testamentu Cz. 2: Socjo-retoryka – projekt holistycznej lektury tekstu. The Biblical Annals, 7(1), 107–147. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2963