Szlaga, J. (2017). Kronika Szkoły Biblijnej przy Wydziale Teologicznym KUL za rok akademicki 1977/1978. The Biblical Annals, 26(1), 67–72. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/3055