Ordon, H. (2017). XVIII Sympozjum Biblistów Polskich. The Biblical Annals, 28(1), 105–108. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/3080