Rakocy, W. (2017). 2 Kor 1, 15-16: Pawłowy plan wizyt w Koryncie i jego realizacja. The Biblical Annals, 48(1), 133–143. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/3183