Piwowar, A. (2017). Jezus zmartwychwstał czy został obdarzony zmartwychwstaniem? Interpretacja nowotestamentalnych form strony biernej czasownika ἐγείρω. The Biblical Annals, 7(2), 251–269. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/950