Popko, Łukasz. (2017). Piotr Jaworski, Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno-teologiczne (Studia Biblica Lublinensia 15; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016). The Biblical Annals, 7(2), 287–290. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/953