Nawrot, J. (2021). Aluzje literackie w teologicznej ocenie działań arcykapłana Szymona w 1 Mch 14,5. The Biblical Annals, 11(1), 5–23. https://doi.org/10.31743/biban.9926