POPKO, Łukasz. Piotr Jaworski, Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno-teologiczne (Studia Biblica Lublinensia 15; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016). The Biblical Annals, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 287–290, 2017. Disponível em: https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/953. Acesso em: 28 mar. 2023.